– I fjor prøvde vi oss på å synge tidebønnerunder olsokmarkeringen i Sarpsborg - med Henrik Ødegaard som kursleder og ekspert. Nå vil vi gjerne ha med enda flere på dette lærerike og spennende opplegget, sier Carl-Andreas Næss, kantor i Sarpsborg kirke.

Kurskveld

Det er i den kirken de som melder seg på skal få en innføring i hvordan tidebønner skal synges. Det skjer mandag 27.juli, og kurset er gratis.

– Den kvelden skal vi gå gjennom alle tideønnene som skal synges 28. og 29.juli, hvor det blir pilgrimsvandring fra Råde til Borgarsyssel (tirsdag) og middagsbønn i Sarpsborg kirke og kveldsgudstjeneste i St.Nikolasruinen på onsdag.

– De som melder seg på blir med på det de har anledning til å delta på. Kanskje har man for eksempel ikke anledning til å bli med på pilgrimsvandringen. Det er helt greit, sier Carl-Andreas Næss.

Kvadratnoter

Notasjonen i gregoriansk musikk er ikke vanlige noter, men kvadratnoteskrift.

– Det går an å bli med i prosjektkoret, som vi har kalt St.Olav Vokale, også for den som ikke behersker notelesing, sier Næss.

– Fra de som var med på dette opplegget i fjor, fikk vi tilbakemeldinger om at det var en meningsfull opplevelse, legger han til.

Gregoriansk musikk var dessuten kirkemusikken som ble brukt på Olav den helliges tid, noe som gjør prosjektet ekstra aktuelt fram mot byjubileet.

Kirkelig Fellsråd har engasjert Henrik Ødegaard som prosjektleder fram til 2016, slik at denne gudstjenesteformen skal være i bruk når Sarpsborg skal feires neste år.

Påmelding til kurs og kor skjer til Carl -Andreas Næss på følgende mailadresse: [email protected] - så snart som mulig.