Skjeberg mannsmusikk 30 år

30 år: Skjeberg Mannsmusikk markerte sist lørdag at de har holdt på i 30 år.

30 år: Skjeberg Mannsmusikk markerte sist lørdag at de har holdt på i 30 år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Lørdag 1. desember feiret Skjeberg Mannsmusikk sitt 30-års jubileum. Jubileumsfesten inneholdt både sang, tale og historiske innslag.

DEL

Skjeberg Mannsmusikk ble startet den 22. august 1988. Det møtte opp 10-12 mannfolk som var interessert i å være med i en ny mannsmusikk. Og dermed var Skjeberg Mannsmusikk en realitet.

- Helt fra starten har vi sett det som vår oppgave å formidle det kristne budskapet gjennom sangen. Det er vårt ønske at sangen og musikken skal bli til oppbyggelse og frelse for de som lytter. De første årene var det mellom 10 og 20 medlemmer. Etter cirka ti år falt det etter hvert en del medlemmer fra, og i en periode var vi ikke mer en sju–åtte medlemmer. Flere ganger var vi inne på tanken om å legge ned hele mannsmusikken, men mange så verdien i det arbeidet som mannsmusikken var en del av og ba til Gud om at den måtte bestå. Vi ser det som et bønnesvar fra Gud at vi i dag er 41 medlemmer, skriver mannsmusikken i en pressemelding.

Mange forskjellige menigheter er representert i Skjeberg mannsmusikk: Normisjon, Den norske kirke, Misjonssambandet, Pinsemenigheten og Frikirken fra forskjellige distrikter i Østfold. Det var først i forkant av 20-års jubileet at det ble valgt et styre i Mannsmusikken og John Karlsen var første styreleder. I jubileumsåret består styret av følgende: Jan Handelsby leder, Stein Holt musikalsk leder og dirigent, Bjørn Mathisen, Knut Wister og Ragnar Kjølberg.

De siste ti årene har det blitt laget to CD-inspillinger. En til 20 års jubileet og en noen år senere.

Av dagens medlemmer har Bjørn Mathisen, Stein Holt, Bjarne Holt, Stein Løkkeli og Ragnar Kjølberg vært med fra starten. De siste fem åra har det blitt 14 nye medlemmer.

Det har vært  mange oppdrag i forskjellige bedehus og kirker i årenes løp og i gjennomsnitt har det blitt cirka 40 sangoppdrag og øvelser årlig. En gruppe fra Mannsmusikken har i tillegg vært med på mange arrangementer i distriktet.

Artikkeltags