Omdømmerapport viser at sarpingene er godt fornøyde med seg selv

Og stoltere har vi blitt siden forrige omdømmeundersøkelse fra 2011. Våre nabokommuner har ikke helt det samme positive inntrykket av byen som vi selv har, men omdømmet er i bedring. Synet på Sarpsborg som en by med et levende sentrum og et rikt kulturliv, kunne derimot vært bedre balnt byens innbyggere.

Artikkeltags