Åtte millioner til fredede bygg i Østfold

Fredet: Hafslund hovedgård er et at få fredete bygg i privat eie i Sarpsborg.

Fredet: Hafslund hovedgård er et at få fredete bygg i privat eie i Sarpsborg. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I 2018 fordeler Riksantikvaren over 153 millioner kroner til fylkeskommunen til istandsetting av fredede bygg. Østfold fylkeskommune har fått åtte av dem.

DEL

– Vi har satt opp et forslag til fordeling nå, men det er ingen i Sarpsborg som har søkt om tilskudd til istandsetting av fredete bygg i denne omgang, sier saksbehandler Magne Roar Murtnes i Østfold fylkeskommune.

I Sarpsborg er det to fredete bygg med private eiere, Hafslund hovedgård og Kolstad sykehjem, men ingen av dem har søkt om midler.

Også ved Borgarsyssel museum er det to fredete bygg, Bærbystua og kirkebygningen, men begge har blitt flyttet på og faller da utenfor denne ordningen.

Man får heller ikke støtte til fredete bygg i offentlig eie.

Riksantikvaren fordeler årlig tilskudd til istandsetting av fredete hus i privat eie. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere.

– De som eier private fredete bygg gjør en formidabel innsats for vår felles kulturarv. Dette verdsetter vi høyt, og regjeringen har økt bevilgningen med nær 30 prosent fra 2014. Over 150 millioner går nå til å vedlikeholde disse viktige kulturminnene. Det er helt avgjørende at våre fredete bygg er i bruk, ellers forfaller de. De private eierne over hele landet fortjener stor takk og honnør for den innsats de gjør for å ta vare på kulturarven, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I år er det Oppland, Hordaland og Trøndelag som får de største summene.

Artikkeltags