Prisen deles ut av Den norske filosofifestivalen "På kanten" i Kragerø.

I priskomitéens begrunnelse herter det blant annet:

- Forfatter Tore Stubberud er en sann humanist, som bærer opplysningsfakkelen i en mørk tid med politisk korrekte intellektuelle og forfattere. Han er enkeltmennesket som sier fra offentlig, som tør å formidle sine upopulære refleksjoner, - refleksjoner som er basert på opplysning og humanisme, og som omfavner fremtiden. På begynnelsen av 1970-tallet tok han et oppgjør med marxismen, da den var den dominerende politiske strømning i Norge. Hans kritiske aktivitet markerte et forsøk på å kle av mennesket dets ideologiske maske. Da brøt han med den politiske korrekthet.

Prisen utdeles på kvelden fredag 4. juni under programposten ”Studio Kanten”. Den norske filosofifestivalen i Kragerø arrangeres i år for fjerde gang. Festivalen er et tverrfaglig møtested både for det alminnelige publikum og for filosofer og andre bidragsytere, med en målsetting om å spre kunnskap om og interesse for filosofien som fag - og samtidig bidra til mer og dypere refleksjon omkring viktige samfunnsspørsmål og etiske spørsmål.