Får «Nisseland»-penger etter klage

Får medhold: Det ligger an til at Philip Bøckmann får tilskudd fra kommunene til oppsetting av «Natt i Nisseland».

Får medhold: Det ligger an til at Philip Bøckmann får tilskudd fra kommunene til oppsetting av «Natt i Nisseland». Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Philip Bøckmann fikk først avslag på søknaden om tilskudd til «Natt i Nisseland», siden regnskapet ikke var levert. Nå er regnskapet levert, og rådmannen anbefaler at det likevel gis et tilskudd på 15.000 kroner.

DEL

Utvalg for kultur og oppvekst behandlet søknaden 2. mai. Bøckmann fikk da avslag på søknaden «Natt i Nisseland» grunnet manglende regnskap. Bøckmann har klaget på vedtaket, med vedlagt revisorgodkjent regnskap og ber om at søknaden vurderes på nytt og innvilges.

Rådmannen legger ved klagebehandlingen vekt på at dersom regnskap for 2017-oppsettingen hadde foreligget til den ordinære søknadsbehandlingen, ville rådmannen innstilt på et tilskudd i størrelsesorden 15.000 kr. Rådmannen anbefaler at et slikt tilskudd nå gis.

Saken kommer opp i kulturutvalget 29. mai. Selv om det anbefales at søknaden godkjennes, legges det til at «eventuelle nye fristbrudd fra samme aktør vil få konsekvenser for rådmannens vurdering av framtidige søknader».

Artikkeltags