Nå kan du påvirke hvordan framtidens kultur-Sarpsborg skal se ut

Ber inn til folkemøte om kultur: Gøril Eilertsen (fra venstre), Silje Waters, Therese Thorbjørnsen og Henrik Eurenius er blant dem som vil høre dine meninger om hvordan Sarpsborgs kulturliv skal være i framtiden.

Ber inn til folkemøte om kultur: Gøril Eilertsen (fra venstre), Silje Waters, Therese Thorbjørnsen og Henrik Eurenius er blant dem som vil høre dine meninger om hvordan Sarpsborgs kulturliv skal være i framtiden. Foto:

Med blikket rettet mot en ny kulturplan, som skal vare fram til 2030, inviteres det nå til et folkemøte om kultur, hvor alle er velkomne til å delta.

DEL

Kulturfolkemøtet «Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv» finner sted i Glenghuset lørdag 29. september. Folkemøtet er en del av prosessen med å lage en ny kulturplan for Sarpsborg, en plan som er tenkt å kunne legges fram i det siste bystyremøtet før sommeren 2019.

– Skal vi bli Norges beste kulturkommune, så må folket få være med å bestemme hvordan vi skal gjøre det, sier Therese Thorbjørnsen, leder for kultur- og oppvekstutvalget.

Omfatter mange

– Kultur er et område som omfatter så mange mennesker. Da er det viktig at vi involverer så mange som mulig, så vi får laget den beste kulturplanen vi kan, sier Silje Waters, kulturrådgiver ved enhet kultur, som understreker at dette ikke skal bli noen «skrivebordsplan»:

- Den skal inneholde faktiske tiltak som kan gjennomføres. Den skal være lettfattelig og forståelig, sier hun.

- Derfor er det også viktig med et folkemøte, så vi får vite mer om hva folket ønsker. I tillegg skal vi ha workshops i kommunen og flere andre tiltak for å utarbeide en best mulig kulturplan. I tillegg skal den passe inn i kommunens visjon om at Sarpsborg skal være et attraktivt sted å bo, leve og arbeide, tillegger Thorbjørnsen, som også påpeker at møtet er åpent for alle, ikke bare for «kulturfolk».

- Vi ønsker å høre meningene til både næringsliv og alle andre som har tanker og spørsmål rundt dette, sier hun.

- Et viktig tema

Store deler av byens kulturmiljø vil være tilstede under folkemøtet, med representanter for alle aldersgrupper, fra Eldrerådet og Seniorskolen til flerkulturelt råd, Kulturrådet, Musikkrådet og biblioteket. Og en rekke andre.

- Kultur er ikke bare til pynt på kaken. Kultur er viktig og kultur er samfunnsutvikling. Og kanskje spesielt viktig med tanke på den usikre framtiden vi ser nå, både med tanke på refleksjon og demokrati. Derfor er det også viktig med en god kulturplan, og dette møtet er et kick off i arbeidet med den, sier kultursjef Henrik Eurenius.

I løpet av folkemøtet blir det både underholdning, paneldebatt, presentasjoner og foredrag.

Folkemøte om kultur

Møtet holdes i Glenghuset lørdag 29. september og har fått tittelen «Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv».

Blant temaene finner vi «Hvordan blir dine kulturinteresser ivaretatt i Sarpsborg?», «Hvordan lykkes med kultur i Sarpsborg?», «Hvordan utvikle rammevilkår for frivillig kulturliv?» og «Hvordan stimulere til kunsnerisk virksomhet i Sarpsborg og hvordan få til et godt samarbeid på tvers av kulturuttrykk og kommunegrenser?».

Underveis blir det både paneldebatt, innlegg og foredrag.

Blant deltagerne finner vi Knut-Erik Rønne (Teaterkameratene), Erik Schøyen (tidligere teatersjef, rektor ved Musikkhøgskolen), Andreas Lervik (leder for Næring- og kulturkomiteen i fylket), Therese Thorbjørnsen (leder for kultur- og oppvekstutvalget) og Henrik Eurenius (kultursjef).

Artikkeltags