Sarpsborg scene økte billettomsetningen med 15 prosent, og omsatte billetter for 6,2 millioner kroner i 2017 i forhold til jubileumsåret 2016. Ifølge daglig leder Halvor Titlestad var det likevel ventet at publikumsbesøket gikk noe ned.

– Vi er svært godt fornøyd med 2017, som har vært et år som har befestet Sarpsborg scenes posisjon i lokalsamfunnet. Sarpingene er flinke til å bruke oss, og vi jobber med å sette sammen et program som vil gjøre interessen enda større, sier daglig leder Halvor Titlestad.

– Paradoksalt

Til sammen var det 28.500 besøkende på arrangementene i fjor. Det er ifølge Titlestad en nedgang på 5.000 personer i forhold til 2016, eller 15 prosent nedgang. Disse kjøpte billetter for 6,2 millioner kroner, som er 800.000 kroner mer enn i 2017 og  en økning på 15 prosent.

– Det at vi øker billettinntektene samtidig som vi har færre besøkende kan virke paradoksalt. Forklaringen er imidlertid naturlig: I 2016 hadde vi en stor forestilling i regi av Den kulturelle skolesekken der samtlige barn på byens barneskoler besøkte oss. Dette er flere tusen besøkende som registreres som gratisbesøk, og som omtrent i sin helhet forklarer nedgangen i antallet besøkende. I tillegg hadde vi i 2016 flere gratisarrangementer eller arrangementer med svært lav billettpris i forbindelse med byjubileet. Dette var spesielt for jubileumsåret, sier Titlestad, og legger til at det er en prioritert oppgave for Sarpsborg scene å ha et kulturtilbud for alle – i alle prisklasser.

Sarpsborg scene gjennomførte totalt 105 arrangementer i teatersalen og Folkets Bar i fjor. Det er 22 færre enn i 2016. Tallene inkluderer da ikke utleie til møtevirksomhet eller kunstforeningens utstillinger i Galleri St. Marie. Titlestad påpeker også at huset i all hovedsak holdt stengt i perioden fra midten av juni til midten av september på grunn av planlagte vedlikeholds- og utbyggingsarbeider.

Ser lyst på 2018

Ifølge Titlestad har Sarpsborg scene som mål å fortsette sitt langsiktige arbeid med å bidra til varierte kulturopplevelser med et høyt kvalitetsnivå, samt bidra til utvikling i det lokale kulturlivet.

- Det er grunn til å tro på en viss økning i besøkstallet i 2018 ettersom Den kulturelle skolesekken igjen besøker huset med en treukers oppsetning i februar, der samtlige av byens skoler skal innom. Vi ønsker likevel ikke å stirre oss blinde på besøkstall og billettomsetning. Det er naturlig at det vil variere noe, ut fra hvilket program vi klarer å sette sammen. Der målet for noen arrangementer vil være å selge ut, vil målet for andre arrangementer være å selge 100 billetter – nettopp for å oppfylle de tidligere nevnte, langsiktige målene om kvalitet og utvikling, sier han.

Vårprogrammet, som ble sluppet rett før jul, ser ut til å bli godt mottatt blant publikum. Allerede er det solgt 5.200 billetter til arrangementene som ligger ute med billettsalg, for totalt 1,4 millioner kroner.

– Inngangen til 2018 er bedre enn i fjor, så vi er veldig optimistiske, sier Titlestad.

Kommende arrangementer

Her er en foreløpig oversikt over arrangementene på Sarpsborg scene i tiden framover:

10. januar: DNBEs nyttårskonsert

12. og 13. januar: «Alt fra The Beatles 1967»

19. januar: Nyttårskonsert med Forsvarets Stabsmusikkorps og Sigvart Dagsland

20. januar: Johan Golden - «Halve Norges Golden»

2. februar: «Rockens poeter: Bob Dylan», med Jonas Groth

23. februar: Odd Nordstoga

24. februar: «Bettan synger Taube og andre menns viser»

28. februar: «The Show Must Go On X», ekstraforestilling

15.-18. mars: «Shrek - The Musical», med Diorama sang, dans og drama

6. april: «Tusvik og Tønne på oppdragelsesreise»

13.-15. april: «Fame», med Villekulla ungdomsteater

27. april: Ingebjørg Bratland