Sarpsborg bystyre vedtok 6. april i år en endret løsning for universell utforming av Sarpsborg scene, i samsvar med rådmannens innstilling. Saksframlegget opplyste at det var usikkert om løsningen var gjennomførbar, da det var utfordrende å få stor nok lysåpning inntil amfiet. Det påfølgende arbeidet har vist at dette ikke lar seg gjøre, står det i papirene fra Utvalg for kultur og oppvekst.

Tilfredsstiller kravene

I forbindelse med arbeidet ble det tilleggsbevilget 12,5 millioner kroner fra Sarpsborg kommune for å gjennomføre prosjektet. Pengene trekkes nå tilbake, fram til de finner en velegnet løsning.

- For oss betyr det at vi har det tilbudet vi har i dag til rullestolbrukere i noen år til, fram til vi får en fullgod og helhetlig løsning på plass. Jeg opplever at det er felles interesse her for alle parter i å finne de beste løsningene. Det er samtidig verdt å understreke at selv om dagens tilbud ikke er fullgodt, så tilfredsstiller det de kravene forskriftene setter, og Sarpsborg scene har dermed et tilbud til alle også i tiden fram til den endelige løsningen er ferdig, sier prosjektleder ved Sarpsborg scene, Halvor Titlestad.

Komplisert prosjekt

Titlestad beskriver også prosjektet som «komplisert».

- Det som er synd er at det tar lengre tid enn først forutsatt å få en skikkelig god løsning på plass, men det er et komplisert prosjekt som må løses på en best mulig måte. Da er det etter mitt syn en stor fordel å prosjektere dette sammen med de øvrige tiltakene som skal gjøres i fase to. Da får vi muligheten til å sikre god sikt for både rullestolbrukere og øvrig publikum, gode rullestolplasser ved ståkonsert, god tilgang til Folkets Bar og ikke minst til scenen. Samtidig må vi ikke redusere kapasiteten i salen unødvendig mye, sier han.

Fakta

Sarpsborg scene og Sarpsborg kommune er i gang med en prosess for å få en fullgod inngangsløsning for blant andre rullestolbrukere.

Den planlagte løsningen viser seg nå å ikke være gjennomførbar, derfor trekker kommunen tuilbake 12,5 millioner kroner som opprinnelig var bevilget.

Prosjektleder Halvor Titlestad ved Sarpsborg scene understreker at løsningen de har per i dag tilfredsstiller kravene, men at det er synd at de nå må vente noen år på en fullgod løsning.