Gå til sidens hovedinnhold

Enda et steg nærmere orkestergrav

Artikkelen er over 3 år gammel

I sluttbehandlingen av saken i kulturutvalgsmøtet sist tirsdag, tok man nok et steg nærmere en orkestergrav på Sarpsborg scene.

Rådmannens innstilling var «Hvorvidt det skal etableres en orkestergrav ved Sarpsborg scene avklares ved behandling av Handlingsplan 2019–2022 med årsbudsjettet 2019».

Nytt forslag

Det ble forkastet til fordel for et nytt forslag fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne, et forslag som også Høyre stemte for:

«1. Orkestergrav realiseres som en del av og samtidig med faste to utbyggingen av Sarpsborg scene.

2. Det bevilges 39 millioner kroner til orkestergrav. Dette kommer i tillegg til tidligere bevilgning på 11 millioner kroner til utvidelse av sceneåpning.

3. Bevilgningen finansieres med ti millioner kroner i tilskudd fra Østfold fylkeskommune, sju millioner i momskompensasjon, 15 millioner kroner fra fondsmidler og sju millioner i låneopptak.

4. Tilskudd fra fylkeskommunen utover ti millioner kroner benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån».

Når Solberg sier at vi går for fort fram, da gir jeg meg ende over. For dette går i sneglefart.

Stein Erik Westlie (Frp)

 

Usikker på investeringen

Ståle Solberg (uavhengig) og Fremskrittspartiet stemte imot, men med to forskjellige argumenter.

Ståle Solberg ønsket å vite mer om konsekvensene av en orkestergravinvestering, og endte med å fremme forslag om å skrinlegge orkestergravsatsingen.

– Jeg er usikker på om det er en riktig investering. I Mysen og Larvik rapporteres det om at den brukes i veldig liten grad. Skal man bruke ganske mange millioner på en orkestergrav vil jeg gjerne vite mer om hvorfor vi skal gjøre det, vil det øke leieinntektene og hvilke aktører som ønsker en orkestergrav. Jeg tror vi går altfor fort fram. Vi må få en tydeligere klarhet i at den blir brukt og av hvem, sa han blant annet.

Therese Thorbjørnsen (Ap) på sin side mente at konsekvensen av en orkestergrav er «ekstremt godt belyst i saken».

– Vi kan ikke være der at vi allerede nå skal vite hvem som skal bruke orkestergraven og når. Tilbudet har ikke vært der før, og da er det også vanskelig å nå kunne si hva leieinntektene blir. Men vi vet at det er mange som kan bruke orkestergraven, hvis tilbudet først er der, sier hun.

- Dette går i sneglefart

Også Stein Erik Westlie (FrP) var imot, men på et litt annet grunnlag enn Solberg, og var slett ikke enig i at prosessen går for fort fram.

– Vi har holdt på med arbeidet med Sarpsborg scene i ganske mange år, så når Solberg sier at vi går for fort fram, da gir jeg meg ende over. For dette går i sneglefart. Blant annet har det fortsatt ikke skjedd noe der for funksjonshemmete. Så her må vi se å få opp farten. Om vi skal ha orkestergrav eller snurrescene, det bryr jeg meg ikke noe om, men vi må få ordnet at funksjonshemmete får kommet inn og sett de også, sa Westlie blant annet, og ønsket å sette i gang fase to så raskt som mulig, uten orkestergrav, men at byggeprosjektet igangsettes med universell utforming og utvidet sceneåpning.

Samlet kostand for orkestergrav inkludert utvidelse av sceneåpning vil ligge på rundt 50 millioner kroner.

Saken skal videre til formannskapet 7. juni og bystyret 21. juni, før den eventuelt blir endelig vedtatt.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.