«Sarpsborg scene kan bli aksjeselskap, men det viktigste er å beholde et rikt kulturtilbud»

Planlegger framtiden: Therese Thorbjørnsen og Halvor Titlestad er enige om at det er viktig å ta vare på det lokale kulturlivet, når man nå vurderer framtidig driftsform for Sarpsborg scene.

Planlegger framtiden: Therese Thorbjørnsen og Halvor Titlestad er enige om at det er viktig å ta vare på det lokale kulturlivet, når man nå vurderer framtidig driftsform for Sarpsborg scene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sarpsborg kommune er i gang med prosessen å stake ut kursen videre for Sarpsborg scene. Det er tre scenarioer som virker sannsynlige: Enten at scenen drives videre av kommunen, som i dag, eller at det opprettes et aksjeselskap, enten eid av kommunen i samarbeid med andre aktører, eller at kommunen trekker seg helt ut og overlater det til eksterne aktører.

DEL

Det kommer fram i en «underveismelding» fra kommunen angående framtidig driftsform for Sarpsborg scene.

I oppstartsnotatet fra november 2016, vurderte rådmannen følgende organisasjonsformer som aktuelle for driften av Sarpsborg scene:

  1. Drift i kommunal regi, som del av kommunens ordinære organisasjon.
  2. Drift i regi av et aksjeselskap som er heleid av kommunen.
  3. Drift i regi av et aksjeselskap som er eid av kommunen og andre aktører i fellesskap.
  4. Drift i regi av et aksjeselskap som er eid av andre aktører

Sitat

I rådmannens anbefaling ser man bort fra alternativ to, men man tar med alternativene 1, 3 og 4 i den videre utredningen.

Viktig med et variert kulturliv

I rådmannens anbefaling står det også at «det i det videre utredningsarbeidet legges til grunn at Sarpsborgs cene også i fortsettelsen skal sikre et variert kulturtilbud til befolkningen. Dette innebærer også en variasjon i kommersielle og ideelle, lokale leietakere og aktører for øvrig».

- Det er viktig at vi fortsatt har et rikt og variert kulturtilbud. Uten å forskuttere den politiske behandlingen, så er det alternativene én og tre som det er mest realistisk å arbeide med videre. Det er viktig med mye aktivitet, med både profesjonelle og ideelle leietakere, mener leder for kultur og oppvekst Therese Thorbjørnsen (Ap).

Prosjektleder ved Sarpsborg scene, Halvor Titlestad, mener også at noe av det viktigste ved den videre driften av Sarpsborg scene er å ta vare på det lokale kulturlivet.

– Utover det har jeg foreløpig ikke så lyst til å mene så mye om dette, før vi har hatt en ordentlig utredning. men det kommer ganske tydelig fram i saken at det er viktig å ta vare på det lokale kulturlivet. Og det er flere alternativer hvor det vil være mulig å finne en balanse mellom det profesjonelle- og ideelle aktører, sier han, og påpeker at de har fått mange gode innspill fra høringsinstansen.

Støttespiller for kulturlivet

Høringsinstansen peker på flere mulige suksessfaktorer for Sarpsborg scene, etter uttalelser fra blant annet Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg kulturråd, Sarpsborg kunstforening – Kultur og minne, Kulturhuset Gleng, Diorama sang, dans og drama, Musikkens venner og iSarpsborg AS:

Å opptre som støttespiller for det øvrige kulturlivet, tilby en mulighet for lån av utstyr, være konsulenter/rådgivere og bidragsytere til amatørkulturlivet, god informasjonsflyt, bidra til at kulturaktørene kan dra nytte av hverandre i større grad enn i dag og opprette en stilling som salgs- og markedsansvarlig i samarbeid med isarpsborg AS, som kan selge inn flere av byens arenaer til utenbys arrangementer.

Høringsinstansene mener ulikt om framtidig driftsform, men er samstemte i at det er «viktig at det lokale kulturlivet er i stand til å leie seg inn på scenen. Flere peker på at de alternative lokalene for kulturaktører er få».

Sarpsborg scene

Den framtidige driftsformen av Sarpsborg scene er oppe til vurdering.

I oppstartsnotatet fra november 2016, vurderte rådmannen følgende organisasjonsformer som aktuelle for driften av Sarpsborg scene:

  1. Drift i kommunal regi, som del av kommunens ordinære organisasjon.
  2. Drift i regi av et aksjeselskap som er heleid av kommunen.
  3. Drift i regi av et aksjeselskap som er eid av kommunen og andre aktører i fellesskap.
  4. Drift i regi av et aksjeselskap som er eid av andre aktører

Artikkeltags