Fylte Glenghuset to ganger

Komiker Halvor Johansson fylte Glenghuset to ganger og sparket i alle retninger med sitt show "Ta deg sammen" lørdag kveld.