«Ode til lyset» forfaller, får ikke penger til restaurering

Forfaller: Lydskulpturen «Ode til lyset», av Arnold Haukeland, med klanger av Arne Nordheim, bør  restaureres, men pengene mangler.

Forfaller: Lydskulpturen «Ode til lyset», av Arnold Haukeland, med klanger av Arne Nordheim, bør restaureres, men pengene mangler. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Under formannskapsmøtet torsdag 28. september, vil Østfoldmuseene på vegne av Storedal kultursenter høyst sannsynlig få et nei på søknaden om 200.000 kroner fra kommunen, til å ruste opp lydskulpturen «Ode til lyset».

DEL

Østfoldmuseene har søkt Sarpsborg kommune om 200.000 kroner i ekstraordinære midler til restaurering av lydskulpturen «Ode til lyset», 100.000 i 2017 og 100.000 i 2018.

I formannskapspapirene står det: «Lydskulpturen er den største attraksjonen på Storedal, laget av billedhuggeren Arnold Haukeland med klanger komponert av Arne Nordheim. Den er et helt unikt kunstverk og kjent utover Norges grenser. Lydskulpturen er nå etter snart 50 år sterkt preget av forfall og har behov for omfattende restaurering. Østfoldmuseene har også søkt Østfold fylkeskommune (ØFK) om tilsvarende: Ekstraordinært tilskudd på kr 200.000, fordelt over to år. Fylkeskommunen har avslått søknaden. Rådmannen innstiller på at Sarpsborg kommune gjør det samme».

- Tragisk

Ingebjørg Guslund, styremedlem i Storedal kultursenter, som i halvannet år har arbeidet med å få inn midler til restaurering av «Ode til lyset», mener det er tragisk hvis en finansiering ikke kommer på plass.

– Vi er helt avhengig av at kommunen og fylkeskommunen bidrar med penger. Midler fra dem vil også vise andre aktører at vi har penger i bunnen, og det vil gjøre det lettere for oss å søke midler fra andre. Hvis vi ikke får inn penger vil skulpturen ruste i stykker og den vil slutte å spille. Det er rundt 1,6 millioner kroner som må til for å gjøre alt som er nødvendig, men om ikke vi får inn alt det, så er det i hvert fall viktig at vi får inn nok penger til å starte restaureringsprosessen. Vi har fått et anbud på 600.000 kroner nå, som innebærer at vi ville fått gjort mye av det som er viktigst å få gjort, sier hun.

Direktør ved Østfoldmuseene, Gunn Mona Ekornes, er overrasket over at de ikke får midler.

- Jeg er skuffet og overrasket, ikke minst over at det tar så lang tid å få bevilget penger til dette. «Ode til lyset» er det som gir Storedal kultursenter mest legimitet og jeg håper inderlig vi finner en løsning på dette. Vi skal ha møter med både kommune og fylkeskommune senere i høst, og selv om det nok blir avslag i Formannskapet, så åpner de i hvert fall for videre dialog, sier hun

Forfalt gjennom mange år

En totalrestaurering av skulpturen er anslått å koste 1.260.800 kroner. I tillegg kommer utbedring av lyddelen, som er kostnadsberegnet til 420.000 kroner.

Da stiftelsen Storedal kultursenter ble innlemmet i Østfoldmuseene i 2011, var det under forutsetning av at virksomheten skulle drives innenfor rammene som Storedal hadde til disposisjon ved inngåelsen av samarbeidet.

Vedlikeholdet av skulpturen må med andre ord gjøres ut fra de midlene Storedal kultursenter rår over, noe som også innebærer at de er avhengig av ekstern støtte ved større rehabiliteringsprosjekter.

I søknadsprosessen mellom partene gis det uttrykk for at «det er beklagelig at en av regionens kunstattraksjoner ikke er vedlikeholdt og forvaltet på en bedre måte. Både Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har påpekt at behovet for framtidig vedlikehold i større grad burde vært hensyntatt i forbindelse med konsolideringen og nedfelt i forretningsavtalen mellom partene.»

Rådmannen mener derfor at gjeldende avtale mellom Østfoldmuseene og Storedal kultursenter gjennomgås med tanke på en langsiktig løsning, slik at den slags situasjoner kan unngås i framtiden.

Hvis formannskapet likevel velger å gi tilskudd, «vil det være naturlig at dette finansieres ved bruk av formannskapets tilleggsbevilgningskonto».

Skulpturen «Ode til lyset» har for øvrig 50-års jubileum i 2018.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken