Kommunen kutter leieprisene i Kulås

Prisene for leie av Kulås Amfi halveres for profesjonelle og arrangører utenbys fra. Leieprisene for frivillige lag reduseres med 30 prosent.