I dag står Tuneskipet ustilt i Vikingskipshuset på Bygdøy, sammen med vikingskipene Gokstad og Oseberg.

– Den gang Tuneskipet ble funnet, så var det en sensasjon. Det var også det første av de norske vikingskipene som ble gravd fram, sier Odd Jan Skriubakken, som er styremedlem i Østfold historielag.

Markeringen lørdag starter med en samling på minnestedet ved Haugen gård, hvor det blir orienteringer ved Skriubakken og Knut Paasche.

Viktig historie

Paasche, som har en doktoravhandling om Tuneskipet, og som også mener at det er «selve juvelen» av de tre skipene, kommer også til Inspiria for å holde foredrag om skipet. Dit kommer også historiker Per Norseng og arkeolog Frans-Arne Stylegar, som skal ta for seg vikingtiden i Østfold og Kongelige skipsbegravelser. I tillegg kommer Espen Oddhaug for å gi en orientering om hans planer om å få bygget en fullskala kopi av Tuneskipet.

– Vi i Østfold historielag synes det er viktig at historien rundt Tuneskipet holdes kjent og vi har et spesielt forhold til funnstedet. Østfold historielag kjøpte en tomt rundt funnstedet allerede i 1947 og har satt opp et minnesmerke der samme år, med pengegave fra blant annet Borregaard. Tomten ble opparbeidet i årene etterpå og minnestedet ble innviet i 1952. Det var en stor begivenhet, sier Skriubakken.

I 1952 tok Rolvsøy kommune over driften av stedet.

Ønsker fullskalamodell

– Men etter det kan det virke som om stedet gikk litt i glemmeboken. Først i 1992 tok Rolvsøy Rotary tok på seg ansvaret for vedlikehold på tomten og sørger for å luke og stelle der. Samme år ble også skipsformen markert, sånn som det er der i dag. Å holde grusmarkeringen ren for ugress er en av oppgavene deres. De har gjort enn god jobb med det. Men også for Østfold historielag har det nok gått litt i glemmeboken at det faktisk er vi som eier tomten, men vi skal i dialog med Fredrikstad kommune, med ønske om at de ivaretar vedlikeholdet i framtiden, sier han, Skriubakken, som også ønsker en fullskala modell av Tuneskipet velkommen.

– Det hadde vært fantastisk om vi kunne fått bygd en modell av skipet, som Oddhaug ønsker, å kanskje kunne ha det ved funnstedet. Vi ønsker også å utarbeide QR-koder og andre ting, i samarbeid med Knut Paasche, så det er lettere for dem som tar turen dit å laste ned informasjon om Tuneskipet, sier Skriubakken.

Lørdag kan du altså få mer informasjon om Tuneskipet, hvis du tar turen til Inspiria.

– Det er vel verdt å markere at det er 150 år siden Tuneskipet ble gravd fram. Vi som historielag og eier av tomten har et ansvar for å holde interessen rundt Tuneskipet oppe og ikke minst gjøre historien rundt det kjent, sier Skriubakken om skipet, som er tidfestet til å være rundt 1100 år gammelt.