I tillegg til de morsomme og veltrufne tegningene serverer han også over 100 sitater som i stor grad går på dette med kvinner og forholdet mellom kvinner og menn. Nå kan selvsagt ikke Sønsteby ta æren for de mange bemerkningene, men hans utvalg markerer i alle fall at han er en mann med humor.

Sønsteby har gjennom årene gjort seg bemerket i aviser, magasiner, blader, bøker og utstillinger med sine tegninger.

Sønsteby har en allsidighet som går langt ut over dette med tegninger. Han er både vinkjenner og myntsamler. Han har gitt ut bok om vin, er med i vinorganisasjoner og har fått hederstegn i sammenheng med sin vinkunnskap. Hva angår mynter har han bl.a. vært formann i Nordisk Numismatisk Union.

Sønsteby nytter forordet i "Den lille forskjellen" til å gi de norske stand-up-komikerne noen små kilevinker. Han hevder at er blitt for amerikaniserte med bæsj, tiss, rumpevisning og "snoppen" ute av åpen smekk som glansnummer.

Sønsteby forsikrer at han holder seg unna kjønnsekstremiteter, ekskrementer og ondskapsfulle angrep på navngitte personer "I den lille forskjellen", men kjønnsforviklinger det har han med. De er veltrufne og ikke skarpere i kantene enn at de kan more medlemmene i en misjonsforening. Og la det være sagt: undertegnede moret seg både over situasjonskomikk i tegningene og fleipen og dybden i mange av sitatene.

Anmeldt av Harald Hultengreen