Halden historiske Samlinger (HhS) har, via et brev til Halden kommune, søkt om 60.000 kroner til filmprosjektet.

Brevet er datert 29. september og er sendt til Frank Willy Larsen, kommunalsjef oppvekst og kultur.

Museumsdirektør Tor Ulsnæs sier til Halden Dagblad at et filmprosjekt som dette vil være ypperlig reklame for Halden.

- Dette vil være et godt innspill for å trekke enda flere turister til Fredriksten festning, mener Ulsnæs.

Verserer ulike teorier

Karl XII falt ved Fredriksten festning i desember 1718. Siden den gang har det versert ulike teorier om hvem som faktisk skjøt den svenske krigerkongen: Var det en norsk kule eller en svensk som tok livet av ham?

- Filmen er tenkt som en dokumentar om teoriene rundt Karl XIIs død. Et populærvitenskapelig TV-program, som skal formidle en dramatisk episode i Haldens, Norges og Sveriges historie, forklarer Tor Ulsnæs.

”Karl XII er et stort trekkplaster for Halden, festningen og museet. Likevel kan teoriene om hans død ytterligere formidles og markedsføres. Troja Televisjon, Sverige, har fattet sterk interesse for hendelsen i Halden og ønsker å lage et TV-program om dette basert på forskningen som foreligger. Senest i fjor ble det gitt ut en svensk bok om problematikken. Filmen vil trolig ha internasjonal interesse. Sveriges Televisjon har også fattet interesse for prosjektet og ønsker en times film om hendelsene i Halden, planlagt vist i Sverige høsten 2007. Totalkostnadene er på vel én million kroner. Haldens andel vil bli 150.000 kroner, SVT og kabelselskaper vil stå for resten av beløpet”, skriver Tor Ulsnæs i brevet til Halden kommune.

Spleiselag med fylkeskommunen

Ifølge brevet er prosjektet tenkt som et spleiselag mellom private aktører, Halden kommune og Østfold fylkeskommune.

Tanken er at private og Halden kommune går inn med 60.000 kroner hver, mens fylkeskommunen bidrar med 30.000 kroner – til sammen 150.000 kroner.

”Filmen vil utløse øket interesse for Fredriksten, Halden og Østfold som reisemål”, skriver Ulsnæs.

- Hvis vi får pengene på plass, kan filmingen starte i februar neste år. Poenget er å ha det litt vinterlig på Fredriksten. Det var jo i desember 1718 at Karl XII falt der, fremholder Ulsnæs.

Museumsdirektøren mener filmen også burde være av interesse for norske TV-selskaper – som blant andre NRK.

- Det viktigste nå er å få pengene på plass og gå videre derfra, sier Tor Ulsnæs.

Frank Willy Larsen, kommunalsjef oppvekst og kultur, er for tiden sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentar. Rolf Odberg, som fungerer som kommunalsjef i Larsens sykefravær, sier til Halden Dagblad at han ikke har sett brevet fra HhS, og at han derfor ikke kan uttale seg om saken.