Mange har sikkert lagt merke til at arealdelen til kommuneplanen er lagt ut til offentlig ettersyn. Forhåpentligvis er det noen som forsøker å sette seg inn i alle de 33 dokumentene.

Jeg gjorde det, prøvde i alle fall. Men så satte jeg kveldsteen i halsen da jeg oppdaget følgende: I et av dokumentene står det at det er ikke registrert noen kulturminner i Kalnesskogen! Hva i all verden er dette, og hvilke konsekvenser vil en slik feil føre til?

Da er det jo «fritt fram med næringsvirksomhet der, og dessuten er det bare noen få som går tur i den delen av skogen», hører jeg flertallets stemmer til de folkevalgte i bystyret si.

Med andre ord kan slik uriktig informasjon føre til miljøødeleggelse av skog, og når man ødelegger skog, slippes det ut mye klimagasser, som igjen fører til global oppvarming. Slik kan det gå.

I Kalnesskogen finner man flere tydelige hulveier, som forresten er automatisk fredet. Like ved hulveiene som går parallelt med Kalnesbrekka ser man hustufter som er rester etter tyskernes ammunisjonslagre.

Ved en tilfeldighet ble det i fjor sommer funnet en kull-grop ved siden av en av hustuftene, og jeg tror det finnes flere. Alle disse sporene etter menneskenes aktivitet ligger innenfor det planlagte næringsområdet. Gamle Kongevei og Olavskilden er kulturminner de også. Alle ovennevnte kulturminner har jeg forresten meldt til kommunens kulturminneplan i september 2020.

Kalnesskogen er en spennende skog og rik på historie, som man må ta vare på, er mitt budskap. Historieløse vil vel de færreste være.

Les også

– Det tales med to tunger

Les også

Åpent brev til ordføreren

Les også

Næring i Kalnesskogen? Ikke greit!

Les også

Frykter rasering av Kalnesskogen