Klager fra beboere ga fartshumper i Kurlandveien

I 2017 ble fylkesvei 553 på strekningen Kurland til Kolstad omgjort til forkjørsvei. Flere beboere fryktet da for økt hastighet i Kurlandveien/Vannverksveien. Nå har Statens vegvesen etablert fartshumper på deler av strekningen.