Samtidig som regjeringen øker avgiftene på tobakk og alkohol, ønsker de nå å stramme inn betydelig på grensehandelen.

- Samlet sett er det gode grunner til å stramme inn på kvoten for reisegods til personlig bruk. Regjeringen foreslår å halvere den avgiftsfrie kvoten av tobakksvarer til 100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksprodukter og 100 sigarettpapir. I forslaget inngår også en halvering av kvotene for væske med nikotin til e-sigaretter og andre nikotinvarer, skriver regjeringen i Statsbudsjettet for 2023.

Dette betyr at man ikke lenger lovlig kan ta med seg en hel kartong sigaretter, og heller ikke et «tårn» med snsus.

Handler mest om grensehandel

I budsjettet er regjeringen klar på at mye av begrunnelsen er å hindre vanlig grensehandel. De påpeker at tobakkssalget utgjør en liten del av taxfree-salge tpå flyplassene.

- Innstramming i kvoten for reisegods mv. til personlig bruk som foreslås gjelder også dersom tobakksvaren er kjøpt avgiftslagt i utlandet (grensehandel mv.). Endringen vil dermed bidra til å redusere grensehandelen, i tråd med Hurdalsplattformens punkt om å «foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen». En slik innstramming vil også øke statens avgiftsinntekter.

- Tax free-varene selges uten merverdiavgift, særavgift og toll. Ordningen er derfor et unntak fra hovedregelen om at alle varer som omsettes i eller innføres til Norge, skal beskattes.

Tror de kan få nær en milliard ekstra i inntekter

Regjeringen regner med at denne innstrammingen vil få stor effekt:

- Provenygevinsten av å halvere kvotene for tobakksvarer som kan innføres som reisegods til personlig bruk anslås til om lag 800 mill. kroner påløpt og 700 mill. kroner bokført i 2023. Endringene berører både avgift på tobakksvarer mv. og merverdiavgiften. Innstramming i kvoten for reisegods for tobakksvarer kan redusere grensehandelen, gir en mer konsistent tobakkspolitikk og kan være gunstig for miljø- og klima, skriver regjeringen.