Når vi snart går inn i Viken fylkeskommune gir dette oss mange muligheter. En av disse er å endre på inntaksordningen i den videregående skole. I dag blir vi elever i Østfold plassert på nærmeste skole som tilbyr utdanningsprogrammet vi søker på. Jeg ønsker fritt skolevalg.

Nærskoleprinsippet, som vi i dag følger i den videregående skole i Østfold, gir deg ikke bare retten til å gå på nærskolen, den låser deg også fast til det, hvis linja du ønsker å gå tilbys på nærskolen. Dette gjør det vanskelig for elever som ønsker å skifte miljø, og det gir elevene mindre valgfrihet i undervisningen, da skolene ofte tilbyr ulike programfag og fremmedspråk. Hvorfor skal postnumrene våre alene avgjøre hvor vi skal gå på skole, når vi er gamle nok til å kunne ta en fornuftig vurdering og avgjørelse selv?

Jeg synes elevene i Viken fortjener retten til å kunne velge annerledes. Det kan være mange ulike grunner til at en elev ønsker å gå på en bestemt skole, enten det er nærskolen, skolen i nabobyen, eller en skole i en annen del av fylket. Uansett hva grunnene måtte være, så synes jeg vi skal ta det på alvor, og gi elevene muligheten til å bestemme mer selv. Politikerne i fylket vet ikke hva som er best for hver enkelt elev, det vet vi best selv, derfor håper jeg politikerne i Viken vil ha mer tillit til oss elever, enn det politikerne i Østfold har hatt.

Jeg vil at Oda fra Moss skal få muligheten til å søke på skole i Ski, og at Jonas fra Halden skal få muligheten til å søke på Greåker, men jeg vil også at Lars fra Fredrikstad ikke skal måtte ende opp på skole i Kongsberg mot sin vilje. Derfor går Høyre i Viken til valg på fritt skolevalg etter modell av Akershus, hvor fylket blir delt inn i mindre soner hvor elevene som tilhører sonen blir prioritert, og man kan søke fritt i hele sonen. Hvis det man ønsker å gå ikke tilbys i sonen man tilhører, kan man søke fritt utenfor sonen. I tillegg vil 5 prosent av plassene ved alle ordinære utdanningsprogrammer ved alle skoler på Vg1-nivå være satt av for å sikre at flest mulig skal kunne gå på ett av de tre ønskede utdanningsprogrammene uten at reisevei blir for lang.

En stemme til Høyre ved fylkestingsvalget, er en stemme for mer valgfrihet til elevene i den videregående skole, og retten til å kunne velge annerledes.