Mange av oss ønsker at Moss Lufthavn Rygge skal starte opp igjen med sivile flyvninger. Selv om vi står midt i en pandemi som har satt de fleste fly på bakken, så må vi forberede oss på at hverdagen forhåpentligvis snart kommer tilbake.

Frp er da imot MDG, SV, Rødt og andre partier på venstresiden som har motarbeidet sivil flyplassdrift fra Rygge av såkalte miljøhensyn. Det er ikke bedre for miljøet at vi kjører bil 1-2 timer ekstra til Gardermoen, tvert imot.

Vi er også imot Sp og Ap sitt ønske om å motarbeide private flyselskaper, da de er redde for fremtiden til Avinor. Eierne av Moss Lufthavn Rygge er klare på at taxfree og parkering er viktige inntektskilder for privat flyplassdrift, så der må ikke politikerne rote det til. De har i diverse møter vært klare på at ønsket fra Ap, KrF, Sp og flere om å legge ned taxfree-ordningen, redusere den eller erstatte den med at Vinmonopolet skal få monopol på flyplasser vil ødelegge inntektsgrunnlaget for sivil flyplassdrift.

Jeg håper derfor at Ap, KrF, SV, Sp og Rødt kan snu i dette spørsmålet sånn at man fra politisk hold ikke skaper usikkerhet som kan hindre reåpning.

La oss alle stå sammen i kampen for å få startet Moss Lufthavn Rygge, og da må vi fra politisk hold skape gode rammebetingelser for eierne av flyplassen.