Sarpsborg kommune ønsker et langhus i Landeparken som kan brukes til blant annet historieformidling, leirskole, og utleie. Prosjektet er en del av strategien for Olavsdagene 2018-2030; å befeste Sarpsborg som Olavs by. Langhuset skal være ferdigstilt innen jubileumsåret 2030.

Rødt Sarpsborg og omegn ønsker å utvikle en tradisjon i kommunen, der vi benytter oss av lokal arbeidskraft, samtidig som vi bygger ungdommers selvtillit og eierskapsfølelse til den flotte kommunen vår.

Vi foreslår derfor at prosjektet med langhus i Landeparken fullføres i samarbeid med fylkeskommunal opplæring, der kommunen blant annet ansetter lokale lærlinger til å utføre planlegging, bygging og fullføring av prosjektet. Dette må selvsagt skje i samarbeid med den fagkompetansen som er nødvendig. I videregående opplæring kan flere ulike studieretninger bidra med sine ressurser, og Viken fylkeskommune tilbyr utdanning i flere aktuelle fag.

Rødt Sarpsborg og omegn ser for seg et prosjekt der elever i videregående opplæring kan delta både i teoretisk planlegging av prosjektet, på skolen, og i praktisk gjennomføring av det, i samarbeid med kommunen. Nå som bedrifter over hele linja preges av usikkerhet på grunn av Covid 19, kan det godt tenkes at de vil finne et slikt prosjekt svært interessant. Det kan tenkes at utgiftene til prosjektet ikke vil skille seg nevneverdig fra de allerede planlagte utgiftene, men det er også en mulighet for at utgiftene vil bli lavere enn allerede planlagt.

Sarpsborg kommune får et langhus i Landeparken, som kan brukes til opplæring og videreformidling av vår kulturhistorie. Det vil også være et viktig element i strategien om å befeste Sarpsborg som Olavs by, og kan ha en fremtidig verdi i forhold til turisme. Spesielt i disse tider der innenlandsferie er mer aktuelt enn noensinne. Huset kan også benyttes til leirskole, av lokale organisasjoner, og til utleie til bryllup, firmaarrangementer og så videre.

Samtidig vil det være et lokalt byggeprosjekt, der lokale ungdommer og unge voksne får mulighet til å sette sine spor. De som får delta i prosjektet vil få et eierskapsforhold til langhuset og kommunen vår, de har bidratt til å skape noe varig her. Lignende prosjekter har vært gjennomført flere steder i landet, der elever fra videregående har hatt ansvar for bygging av både tribuner, passivhus og hytter. Lærere som har deltatt i disse prosjektene opplever at elevene som deltar, blir motiverte av at de bygger et ordentlig bygg, i mindre grad faller fra og at de blir attraktive som lærlinger i lokale bedrifter.

Sarpsborg kommune har ikke tilbud om høyere utdanning, samtidig som vi er en kommune som har en lang tradisjon for industri og produksjon. Vi bør gripe denne muligheten til å løfte utdanninger innen yrkesfag, for å gjøre dem mer attraktive, og styrke andelen unge innbyggere som tar utdanning i disse. Det vil også øke sjansene for at unge voksne ikke flytter ut av kommunen for å ta utdanning, og kanskje ikke flytte hjem igjen. Rødt Sarpsborg og omegn mener dette kan være et prosjekt ikke bare for langhus i Landeparken, men at vi gjennom erfaringene vi gjør oss med dette, kan videreutvikle en tradisjon i kommunen i fremtidige prosjekter. Slik kan vi også befeste oss som en kommune som satser på våre unge, som bidrar til at det blir attraktivt og spennende å ta yrkesfaglig utdanning her.

Vi ønsker med dette å lufte ideen for alle særpinger: Hva tenker dere?

Et mer detaljert forslag er også oversendt ordføreren, og leder for utvalg for kultur og oppvekst, Therese Thorbjørnsen. Vi håper at flere i bystyret ser verdien av slike prosjekt, og at utvalg for kultur og oppvekst blir med på laget!