Snart er det stortingsvalg, og frem til det skal de politiske partiene konkurrere om velgernes gunst. Bli med meg på et lite tankeeksperiment: La oss si at seks av ti partier i Sarpsborg ikke klarer å rekruttere de valgkampmedarbeiderne de trenger frem mot valget for å nå ut til velgerne med partiets politikk.

Det kan høres ut som en hypotetisk problemstilling, men hvis vi i nevnte tankeeksperiment erstatter parti med bedrift, valgkampmedarbeidere med kompetent arbeidskraft, politikk med produkt og velgere med kunder, så er dette plutselig et bilde som er ganske kjent for svært mange av bedriftene i Østfold.

For dessverre er det slik at seks av ti blant NHOs medlemsbedrifter ikke har tilgang på den kompetansen de trenger. Det viser NHOs Kompetansebarometer som ble publisert 12. mars.

Så kan du kanskje spørre deg, hvorfor er det et problem? Jo, det er et problem fordi det betyr tapte muligheter, tapte satsinger og tapt vekst for de bedriftene som rammes av dette kompetansegapet. Mange må skrinlegge planer de har lagt, fordi de ikke får tak i folkene de trenger til å gjennomføre dem.

Tapte muligheter for vekst er noe vi ganske enkelt ikke har råd til. I NHOs veikart for fremtidens næringsliv slår vi fast at vi bør skape 250.000 nye jobber i privat sektor frem mot 2030. Det er nødvendig for å opprettholde den velferden vi alle setter så høyt.

For å oppnå dette, har vi skissert ti ambisjoner vi bør realisere. En av dem er at vi må tette kompetansegapet. Vi må få til et bedre samsvar mellom hvilket utdanningsløp elever og studenter velger og hva bedriftene melder at de har behov for av arbeidskraft.

Hvilken kompetanse er det bedriftene har behov for? Det er fagarbeidere innenfor bygg og anlegg, og ingeniører innenfor byggfag og data. Dette forventer jeg at alle som stiller til høstens valg merker seg.

Så kjære stortingskandidat, her er noen forventninger bedriftene i Østfold har til deg: For det første, fremsnakk yrkesfag. Før en politikk som styrker yrkesfagenes anseelse og som samtidig bidrar til at flere unge velger og fullfører dette utdanningsløpet.

Så trenger vi flere studieplasser, spesielt innenfor IKT. Digitaliseringen gir oss enorme muligheter. Skal vi realisere disse, må vi utdanne flere innenfor denne fagretningen. Til slutt, sats på livslang læring. Er det en ting som er sikkert, så er det at vi må omstille oss gjennom arbeidslivet. Får vi til et godt system for det, så sørger vi for å holde medarbeidere i jobb. Vi sørger samtidig for at bedriftene i større grad får tak i kompetansen de trenger. Det er rett og slett en vinn-vinn-situasjon.

Jeg tror ingen politikere ønsker å føre en valgkamp uten det mannskapet de trenger. Så kjære politikere, da tar jeg det for gitt at dere vil jobbe for at bedriftene våre skal slippe det samme. Så bli med på prosjektet med å tette kompetansegapet!