Fristen for å søke videregående skole går snart går ut, og jeg har én viktig bønn til foreldre, lærere og rådgivere i skolen: Hjelp ungdommene til å finne ut hvilke valgmuligheter de har, og enda viktigere - støtt ungdommene i deres valg!

I disse dager skal tusenvis av ungdommer bestemme seg for hva de vil gjøre de neste årene. Det er forståelig nok et vanskelig valg for mange. Det er ikke så lett å vite hva du vil bli når du er 16 år og valgmulighetene er så mange.

Mange unge har allerede forstått hvilke fantastiske muligheter som ligger i å velge yrkesfag. I 2020 var det flere som søkte seg til yrkesfag enn til studiespesialisering. Likevel trenger vi at enda flere gjør det. Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover.

Les også

Hva skal du bli når du blir stor?

Om ti år vil vi mangle 90.000 fagarbeidere. Det er derfor svært bekymringsfullt at undersøkelser viser at foreldre, rådgivere og andre rundt ungdommene har dårlige holdninger til yrkesfag og ikke anbefaler de unge å velge dette. Jeg kan ikke forstå annet enn at det må være mangel på kunnskap om mulighetene som er årsaken.

Derfor vil jeg gi deg fem gode grunner til hvorfor ungdommene bør velge yrkesfag:

For det første er det veldig gode muligheter for jobb. Ifølge NAV vil yrkesfag være en av de sikreste veiene til jobb i fremtiden, og i mange yrker er de unge nærmest garantert jobb etter endt yrkesfaglig utdanning.

For det andre er det store valgmuligheter hvis man går yrkesfaglig retning. Det er faktisk over 180 yrker å velge mellom.

For det tredje får man lønn under læretiden.

For det fjerde så er det ingen dører som lukkes ved å velge yrkesfag, faktisk tvert imot: Det er mange muligheter etter endt fagbrev, faktisk flere enn hvis du velger studiespesialisering. For eksempel kan man gå videre på høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene, en utdanning som er sterkt etterspurt av bedrifter landet over. Hvis man tar påbygg som gir studiekompetanse, eller velger studier som er spesielt tilrettelagt for yrkesfaglig utdanning, kan man også studere videre ved universiteter og høgskoler.

Et femte og siste argument er at dersom man har lyst å starte egen bedrift, gir et mesterbrev en veldig god leder- og etablererutdanning.

Les også

Ny sjanse for dem uten vitnemål

1. mars går fristen for å søke videregående utdanning ut. Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning og fagbrev er minst like bra som en mastergrad. La oss sørge for at vi som er voksne gir ungdommene anledning til å foreta gode valg og få respekt for valgene sine.

Vær så snill, sett deg inn i alle mulighetene yrkesfag gir og la ungdommene få følge drømmene sine.

Bli med å heie på yrkesfag - nå og i fremtiden.

Les også

Elevene trenger nye lærebøker - hvor er regjeringen?

Les også

Til deg som nettopp starta på videregående

Les også

Kjære bedrift - ta imot en lærling!

Les også

Ja til flere lærlingplasser

Les også

Yrkesfagene tas mer og mer på alvor