Aps ordfører i Fredrikstad og Sarpsborg har presset på for å få bompakken fase 2 i Nedre Glomma-regionen hastebehandlet før valget. De har skrevet brev om det og tatt det opp i møter med Stortingsbenken.

Frp mener det er udemokratisk å hastebehandle en så viktig sak rett før valget sånn at velgerne ikke får mulighet til å si sitt. Derfor har Fredrikstad Frp, Sarpsborg Frp og undertegnende tatt initiativ ovenfor samferdselsministeren om ikke å behandle noen søknad om mer bompenger fra Sarpsborg og Fredrikstad før høstens valg.

Det har vi fått aksept for og velgerne i Fredrikstad og Sarpsborg får nå en siste mulighet til å stoppe den massive bompengeringen i nedre Glomma. Hvis du som velger er imot å måtte betale opp mot 25.000 kr i året i bompenger i Nedre Glomma-regionen så må man stemme på partier som garanterer at vi vil stemme imot. Etter høstens valg er det for sent.