Bygg- og anleggsbransjen kan hjelpe oss gjennom krisen ved å få flere i arbeid, skriver SVs Karin Andersen. Høyre er helt enig i det, men kommunene og fylkeskommunene må også selv ta ansvar for å få i gang flere prosjekter.

For å få ytterligere fart på norsk økonomi har regjeringen gitt et ekstra tilskudd på 2,5 milliarder kroner til nettopp bygg- og anleggsbransjen. Dette skal brukes på vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg, men antall prosjekter må økes for at det skal monne. Kommunene kan derfor bare bruke dette tilskuddet til prosjekter som kommer i tillegg til dem som allerede er vedtatt.

Hittil har Stortinget bevilget om lag 16,5 milliarder kroner til kommunesektoren. Utviklingen i kommunene følges tett gjennom et eget utvalg som er satt ned sammen med KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Signalet er tindrende klart, kostnadene knyttet direkte til korona-situasjonen skal dekkes.

Før koronapandemien var den økonomiske situasjonen i kommunene langt bedre enn på lenge. Driftsresultatene viste overskudd og mange kommuner hadde mye penger på bok. Dette bekreftes gjennom et rekordlavt antall kommuner som var oppført på den fryktede ROBEK-listen som viser kommuner med manglende økonomisk kontroll.

Selv om vi står i en usikker tid, skal det ikke være usikkerhet rundt korona-utgifter som hindrer kommunene i å bidra til å ta oss ut av korona-krisen. Høyres lokalpolitikere står på for økt aktivitet og de mange rødgrønne kommunene i Norge har alle muligheter til å sette i gang flere prosjekter selv. Det bør også legges til rette for at private utbyggere får bidra.

Den siste tidens boligdebatt viser at vi mange steder har behov for flere boliger. Det er derfor viktig at kommunene er fremoverlente og regulerer flere tomter slik at utbyggerne får mulighet til å mette en større del av behovet.

Det er god politikk for dagens arbeidsplasser og landets innbyggere.