- For mange skaper det unødvendig bekymring

Hver eneste dag kommer det pasienter til akuttmottaket i Haugesund med brystsmerter. Svært mange av dem opptar sykesengene unødvendig.