Tok snøen i bruk

I Østfold er det helt nødvendig å ta snøen i bruk mens kuldegradene er der. I Varteig tok ildsjeler umiddelbare grep etter helgens hvite åpenbaring fra oven.