Lærer smittet av korona – en hel klasse må i karantene

Kommuneoverlegen vurderer smitterisikoen som liten.