Er det greit å snikfilme under lærerens kjole i skoletimen, og dele på sosiale medier? NEI, sa politiet. JA, sa skolen og skoleeier - og prøvde å dysse ned saken. Utvisning én dag før sommerferien er passende reaksjon, mente de. Sin egen ansatt sviktet de, da de nektet å anmelde overgrepet.

Men tingretten sa et tydelig NEI: Skolens ordensreglement kan ikke brukes mot brudd på straffeloven. Lærere trenger særlig vern på jobb. Å filme mot skrittet til en annen person, innunder klærne er en betydelig integritetskrenkelse som klart er uakseptabel etter straffeloven. I Inntrøndelag tingrett fikk eleven bot, og mobilen ble inndratt.

– Det er det verste jeg noen gang har gjort, sa lektoren som selv måtte anmelde eleven. Hun skal ha stor anerkjennelse for sitt mot. Det burde ikke være nødvendig at Norsk Lektorlag eller andre fagforeninger må gi juridisk bistand i slike saker, arbeidsgiver skal jo stå opp for egne ansatte!

Tenk deg at du selv - mens du er på jobb - utsettes for vold, trusler om vold eller trakasseres i sosiale medier. Og etterpå vil ikke arbeidsgiveren din hjelpe deg. Dette må du tåle, sier de.

Snikfilming og spredning i sosiale medier er et økende problem. Det er ille både fordi det svekker lærerens autoritet i klasserommet, i tillegg forsterkes integritetskrenkelsen av den raske spredningen i sosiale medier. I tillegg vet vi at norske lærere også er mer utsatt for vold og trusler på jobb enn andre arbeidstagere.

Norsk Lektorlag mener skolen som arbeidsgiver alltid må ta ansvar for å politianmelde straffbare handlinger. Skolene må slå tydelig ned på at elever begår overgrep mot lærere. Det er både belastende og svært provoserende når skoler svikter egne ansatte ved å bagatellisere overgrep de utsettes for på jobb. Norske lærere skal kunne forvente at skolen som arbeidsgiver står opp for dem når de trenger det, og norske elever skal ha krystallklar beskjed om at visse typer adferd ikke aksepteres.