Nye tall fra arbeidskraftsundersøkelsen til SSB viser at ledigheten har falt markant de siste fem årene, og noterte 3,5 prosent i mars. Det er den laveste ledigheten siden 2014.

Det er nå 6.000 færre ledige enn i desember, og sysselsettingen fortsetter å øke. Det er godt nytt og viser at regjeringens politikk virker.

Det skapes flere arbeidsplasser, og stadig flere kommer i arbeid og aktivitet. Både offensive skattelettelser til næringsliv og privatpersoner har gir gode resultater.

Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å ivareta og videreutvikle velferdssamfunnet vi har. Selv om det overordnede bildet viser all grunn til å være fornøyd er det store variasjoner i arbeidsdeltakelse blant ulike grupper. Fremskrittspartiet har derfor ambisjoner om å få enda flere i arbeid. Norge er på europatoppen på sysselsetting, med 77 prosent mot 71 prosent i EU.

Men Norge ligger også på europatoppen når det gjelder antall innbyggere på passive ytelser og trygd. Derfor tar vi også flere grep for å styrke arbeidslinjen fremover, slik at vi sikrer at det alltid skal lønne seg å jobbe. Det vil bidra til at den positive utviklingen vi nå har hatt de siste årene vil forsterkes fremover, og sikre at vi kan ivareta og utvikle velferdssamfunnet vi har.

Lav ledighet og høy sysselsetting og økonomisk vekst kommer folk flest til gode.