Fødselsstudien til jordmødrene Stine Bernitz og Rebecka Dalbye får stor oppmerksomhet. Den ble nylig publisert i The Lancet - et av verdens mest anerkjente medisinske magasiner.

– Det er en stor anerkjennelse å få en artikkel antatt i The Lancet, uttaler jordmødrene på sykehusets nettsider.

Vil redusere keisersnitt

Bakgrunnen for studien er at man ønsker å redusere antall keisersnitt. Antall akutte keisersnitt har økt sterkt både nasjonalt og internasjonalt, og er forbundet med økt risiko for komplikasjoner for både mor og barn.

Det finnes ulike retningslinjer for hvordan man vurderer fremgang i fødsel - og studien tok for seg to ulike modeller - en fra WHO og en fra forskeren Zhang - for å se om de gjorde utslag.

Studien er basert på 7.277 førstegangsfødende. Langsom fremgang i fødsel er den vanligste årsaken til akutt keisersnitt, forklarer jordmor Stine Bernitz.

– Det er imidlertid ingen faglig enighet om en normal fødsels varighet, og derfor heller ingen faglig enighet om definisjon av langsom fremgang, sier Bernitz.

 

Leger og jordmødre

Forskerne fant imidlertid ingen forskjell i de to ulike metodene. De hadde i forkant en hypotese om at Zhangs retningslinje ville føre til færre keisersnitt. Ved begge metoder ble antallet keisersnitt redusert. Konklusjonen ble at jordmødre og leger kan påvirke antall tilfeller av keisersnitt.

– Det å holde fokus på fremgang i fødsel og vurdere kvinnene individuelt, er essensielt, sier Bernitz.

Sykehuset Østfold er initiativtaker av studien, og alle landets fire helseregioner er representert gjennom 14 sykehus som er med i studien. Med i forskningsgruppa er også Pål Øian, Ellen Blix, Torbjørn Moe Eggebø og Jim Zhang. Studien heter "The Labour Progression study, LaPS".

WHO understreker at kvinnenes fødselsopplevelse er av stor betydning, og at det per i dag er lite kunnskap om dette.

Rebecka Dalbye, jordmor

 

Kvinnenes egen opplevelse

Hvordan kvinner selv opplever en fødsel, er ikke så godt kjent, hverken i Norge eller på verdensbasis. Dette ønsker også forskningsteamet å gjøre noe med. Rundt 3.700 kvinner har svart på en spørreundersøkelse om hvordan de har opplevd fødselen.

En kartlegging av dette vil kunne danne et grunnlag for å fylle kunnskapshull og forbedre fødselsomsorgen, nasjonalt og internasjonalt, melder Sykehuset Østfold i en pressemelding.
– Nå gleder vi oss enormt til å gå igang med de dataene som ennå ikke er bearbeidet, blant annet kvinnenes opplevelse. WHO understreker at kvinnenes fødselsopplevelse er av stor betydning, og at det per i dag er lite kunnskap om dette, sier jordmor Rebecka Dalbye.

Klinikksjef Eirin Paulsen i klinikk for kvinne-barn, Sykehuset Østfold, roser forskerne.

– Vi er veldig stolte av forskerne våre. Dette er et stort og viktig arbeid som vil få betydning for den videre utviklingen av fødselsmedisinen som fag. Jeg vil også berømme innsatsen til alle som har bidratt med å samle inn data, både i vårt eget sykehus og i de andre fødeavdelingene som har vært med i studien, sier hun.