Hva gjør Fredrikstad hvis Sarpsborg snur i InterCity saken?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sarpsborg har en historisk sjanse, men den må gripes nå. Ingen annen kommune i Østfold vil kunne få en tilsvarende samlet gevinst av å velge en annen lokal InterCity-løsning.

DEL

LeserbrevMed Arbeiderpartiet i spissen, stiller det politiske flertallet i Sarpsborg seg bak den dårligste, dyreste og vanskeligst gjennomførbare InterCity-planen som det er mulig å velge. Fine greier, tenker nok mange i Fredrikstad, for jo svakere løsning i Sarpsborg, desto gunstigere for Fredrikstad.

Men hva om Sarpsborg snur? Det kan utvilsomt skje. Teller vi bystyrets individuelle standpunkter, er det flertall for å utrede et annet IC-konsept. Alle vet også at Sarpsborg har full frihet til å be om en endring, og fordelene ved en endring har aldri vært tydeligere. Bystyret vil derfor med stor sannsynlignok få saken på bordet enda en gang, kanskje allerede før neste lokalvalg.

«Vi vil ha stasjonen og dobbeltsporet ut av byen!» Dette er det enkleste og dermed det mest sannsynlige kravet fra Sarpsborg. Rett linje over Rolvsøy vil trolig gi Sarpsborg størst fordeler totalt sett, men denne løsningen vil ikke Fredrikstad gå med på uten videre. Men hva vil skje hvis Sarpsborg i stedet ber om å få utredet en trasé med stasjon f.eks. der E6 og Rolvsøyveien møtes ved Alvim/Sandesund?

Fredrikstadpolitikernes første reaksjon vil trolig være å slå fast at de fortsatt vil ha «S-linje» med stasjon på Grønli. Men for Sarpsborg vil Fredrikstads krav om S-linje ha begrenset betydning, siden en stasjon ved E6 uansett vil skaffe Sarpsborg formidable gevinster sammenlignet med den håpløse beliggenheten ved Glengshølen.

Men det går neppe lang tid før fredrikstadpolitikerne innser at nabobyens tilsynelatende ubetydelige endring får en klar negativ effekt for Fredrikstad. Forklaringen er enkel.

Det ene er at S-linja naturlig nok vil gi fredrikstadfolk kortest reisetid til Oslo for inn- og utpendling. Dette skaper utvilsomt et viktig attraktivitetsfortrinn for Fredrikstad. Men med sarpsborgstasjon ved E6 og Rolvsøyveien, vil ikke bare togets kjøretid mellom Sarpsborg og Oslo bli redusert, men også den tiden det i gjennomsnitt tar å komme seg til og fra stasjonen. Resultatet blir at Sarpsborgs attraktivitet øker, mens Fredrikstads fortrinn minker tilsvarende.

Det andre er at det blir færre inngrep i bolig- og næringsområder, at Tarris og Olavsvollen blir bevart og at trafikken i bykjernen reduseres. Videre blir veiutbygging i sentrum enklere og billigere, den mangeårige båndleggingen av verdifulle sentrumsarealer opphører, og kommunen får langt større kontroll over byutviklingen. Og sarpingene kan juble: «Våre politikere valgte å redde byen!»

Det tredje – og det med aller størst effekt på lang sikt – er stasjonens beliggenhet mellom byene og nær de viktigste hovedveiene i regionen. Dette vil gjøre Sarpsborg stasjon til Østfolds viktigste knutepunkt i storregionen Oslo–Göteborg. Stasjonen vil i praksis bli «Østfold sentralstasjon», en posisjon som Grønli eller Glengshølen aldri vil komme i nærheten av å få. Utviklingspotensialet en slik stasjon vil skape for hele Nedre Glomma, kan vanskelig overvurderes.

Konklusjonen gir seg selv. En særdeles enkel endring i Sarpsborgs jernbaneløsning, vil gi kommunen formidable gevinster både reisemessig, utviklingsmessig og attraktivitetsmessig.

Kan så Fredrikstad hindre at Sarpsborg får flyttet sin stasjon ut av bykjernen? Nei, for Sarpsborg bestemmer i egen kommune, og valget vil utvilsomt få full støtte fra sentralt hold. Men det opplagte mottrekket Fredrikstad kan benytte, er å kreve at Oslo-Göteborg-regionens sentralstasjon i Østfold skal bygges i Fredrikstad kommune, nær Nedre Glommas befolkningstyngdepunkt. Siden Sarpsborg beholder alle sine fordeler med en slik løsning, blir dette et kompromiss alle kan leve med.

Så hva ville egentlig politikerne i Fredrikstad ha gjort i en slik situasjon? Ville de stå fast ved sin by- og regionsfiendtlige S-linje, eller dele godene gjennom å satse på positiv byutvikling, en mer miljøvennlig løsning og regionalt samarbeid? Ikke godt å si, men heller ikke det viktigste.

For det store spørsmålet er: Vil sarpsborgpolitikerne gripe denne historiske muligheten? Hvis ikke, så snakker vi trolig om det største feilgrepet noensinne i Sarpsborgs politiske historie.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags