Start utbyggingen av E6 til 6-felt nå!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

E6E6 er nå sterkt belastet, og det er ikke lenge til kapasiteten er fullstendig sprengt. Denne veien er hovedinnfarts- og utfartsåre for Norge og er svært viktig. Det er for meg helt ubegripelig at arbeidet ikke har startet.

Noen mener at bilen er en stor forurensningskilde og at bruken må begrenses. Slik var det kanskje for ti år siden. Moderne biler slipper ut stadig mindre CO2 og NOx, og flere og flere biler blir helt utslippsfrie (elektriske og etter hvert også hydrogendrevne). Det er på tide at politikere og andre som steller med samferdsel tar inn over seg at bilen vil være hovedfremkomstmiddelet også i fremtiden.

Når det gjelder jernbane (med nåværende trasévalg) er denne heldigvis utsatt «på ubestemt tid». Dette er svært gledelig, da man nå har tid til å skape et politisk flertall som kan forhindre den vanvittige sløyfa innom «bakevja» og rasering av bysentra. Er jo noen som tror at jernbane kan fjerne trailertrafikken på E6 også, bare det blir bygget dobbeltspor til Halden. Jeg vil spørre disse: Hvor mye av det som kommer inn med trailere er produsert i Halden?

Jeg synes vi skal nedprioritere hele jernbaneprosjektet og heller bruke tid, krefter og midler der det virkelig trengs, og det er en kraftig og forsert utbygging av veinettet - særlig gjelder dette utvidelse av E6 til 6-felt, til bruk for våre utslippsfrie biler som det vil være et alt overveiende flertall av når utbyggingen står ferdig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags