Lesesatsingen ga bokpremie på 10.000 kroner

Sandesundsveien barneskole er den lokale skolen som satser mest på lesing. Det ga se også utslag under årets Sommerles, hvor 42,5 prosent av elevene deltok gjennom sommermånedene.