Endelig kom regjeringen med lettelser i tiltakene for psykisk syke og for de gruppene smitteverntiltakene rammer ekstra hardt.

Nå blir organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for personer med rus- og psykiske helseproblemer igjen mulig, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil fem og alle deltagerne kommer fra samme kommune.

Disse lettelsene er en anerkjennelse av at tiltakene treffer oss ulikt. Sårbare grupper og mennesker som sliter psykisk har vært hardt rammet i pandemien og vil være det i lang tid. Enkelte strever med å få livet til å henge sammen hvor ensomhet og begrenset nettverk blir en del av hverdagen. Da blir det fint å få mulighet til å delta i organiserte aktiviteter utendørs.

Les også

– Det dør flere unge av selvmord enn av korona

Når regjeringen vurderer nye tiltak, og i ytterste konsekvens enda strengere besøksforbud, er det viktig å igjen rette blikket mot de mest sårbare og de som trenger relasjonell kontakt som en del av sin oppfølging og behandling. For noen er det livsnødvendig - for mange er besøk håp og lindring i en tung tid.

Mennesker som er tilknyttet psykisk helsevern er det fordi de må, de trenger profesjonell oppfølging, menneskelig kontakt og aktivitetstilbud for å holde ut. Det er livsviktig å ha noe å gå til, det bidrar til håp, struktur og mening og hjelper oss til å se mulighetene.

Det er relasjonene som redder og trøster oss, og effekten av smitteverntiltakene må ikke slå dårligere ut enn det vi forsøker å oppnå.

Les også

Koronajubileet vi fryktet

Les også

– Får psykisk helse endelig prioritet i Arbeiderpartiet?

Les også

Farene som truer

Les også

– Jeg frykter for den psykiske folkehelsa til en hel generasjon unge