Åge Langeland fremmer blant annet følgende i sitt leserbrev til Sarpsborg Arbeiderblad av 21.07.20: «Det første steget videre for å redde sentrum». En slags liv eller død fra Langeland i hans leserbrev i SA, med overskriften «Kom utbyggerne i møte!»

Fra Storbyen kjøpesenter til Hans Nielsen Hauges gate så er det som hellende nedoverbakke. Nye boligblokker bør eller må være lavere enn eksisterende boligblokker ovenfor.

Sarpsborg kommunes nye kommunedirektør har raskt vist seg både positiv og dyktig, slik at hensynet til mennesker som bor i tilknytning til den kommende Byhaven tas hensyn til.

Alt skal ikke gå glatt igjennom i Olavs by, hvor sentrumsplanen er mer enn vidløftig som den er. Ved å gå ytterligere utover sentrumsplanens rammer, vil det åpne for erstatningssøksmål fra nåværende beboere og naboer til det kommende prosjektet Byhaven.