Waage har kommet med biografien om André Bjerke, som var en kjent lyriker, kriminalforfatter, gjendikter og vitenskapsteoretiker, men også en skarp polemiker som bidro i etterkrigstidens store kulturdebatter. Dette var utgangspunktet for foredraget. Den kjente forfatteren André Bjerke hadde ifølge Waage et spesielt forhold til Østfold, og knyttet fylket til Julius Cæsars gudinne Felicitas.

Samme Waage har høstet strålende kritikker for boken om André Bjerkes liv – «André Bjerke. I kampens glede». Onsdag fikk den lille forsamlingen i Olavs Hall et innblikk i livet til nevnte Bjerke og om hans forhold til Østfold.