Kirkens SOS har Norges største døgnåpen krisetjeneste på telefon og nett, og den bemannes av frivillige medarbeidere. Tidligere mottok de 200.000 kroner fra Østfold fylkeskommune, men etter sammenslåingen mister de den økonomiske støtten som de er avhengig av.

Det er trist at et så godt tilbud blir nedprioritert når vi ser at stadig flere sliter med psykisk helse og behovet blir større. KrF vil gjeninnføre støtten fra Viken fylkeskommune.

De fleste trenger noen å snakke med når livet utfordrer, og når man sliter med tunge tanker. Kirkens SOS har et lavterskeltilbud der den som ringer eller skriver inn får være anonym og samtalen er umiddelbar og uforpliktende. Denne alarmtelefonen den eneste samtaletjenesten med hovedoppdrag å avdekke selvmordsfare, og er ekstremt viktig for dem som benytter seg av tilbudet.

Dette tilbudet kan være forskjellen på liv og død. Det er flest under 20 år som tar kontakt med Kirkens SOS, og alvorlighetsgraden i samtalene er høy, og de møter daglig temaer som selvskading, depresjon, spiseforstyrrelser, ensomhet, mobbing, ulike former for overgrep og manglende framtidshåp.

Alarmtelefonen bemannes av frivillige medarbeidere som er på vakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Formålet er å forebygge selvmord og gi dem med tunge tanker noen å snakke med. Hver dag blir mennesker møt av et medmenneske som lytter, også når andre tjenester er stengt. 10-12 prosent av telefonsamtalene omhandler selvmord, og over 45 prosent av samtalene på chat og melding.

Det er mange som forteller historiene sine for aller første gang, og tjenesten er åpen for alle uavhengig av alder, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell orientering.

Psykisk helse har kanskje aldri vært viktigere enn nå, og behovet for Kirken SOS sin alarmtelefon er stort. For at Kirkens SOS kan fortsette er de avhengige av flere frivillige og en økonomisk stabilitet. Det er trist om tilbudet må nedskaleres på grunn av manglende støtte fra fylket etter sammenslåingen.

KrF foreslår derfor i neste fylkesting at det bevilges 200.000 til Kirkens SOS for å opprettholde alarmtelefonen.