Partiet De Kristne er en klar røst mot Norges mektigste organisasjon, LO, som vil bruke sin makt til å fjerne verdens eneste jødiske stat. I en nylig brosjyre fra Miff (Med Israel for fred) står det at LO-organisasjonen med over 900.000 medlemmer går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner.

Fagforbundet meldte nå i juli at de ønsker å forby handel med israelske bosettinger.

Senest i desember 2018 prøvde LO-leder Hans Christian Gabrielsen å få med den internasjonale fagbevegelsen på boikott av Israel. Heldigvis sa de et rungende NEI. Det er en skam at norsk LO er et av de mest antiisraelske forbundene i verden.

Man bør merke seg at LO støtter diktaturer og går imot en demokratisk stat. I PDKs program sier vi at Israel fortjener vår fulle støtte. Partiets støtte til Israel er basert på folkerett og internasjonal jus. PDK støtter Israel som det eneste fungerende demokratiet i Midtøsten.

PDK vil være pådriver for tett og nært samarbeid med Israel innen områder som handel, industri, miljøvern, utdanning og forskning. Det er viktig at Norge i fremtiden skal være Israels nære og trofaste venn og støttespiller.

For Sarpsborgs del ønsker vi at det må opprettes en vennskapsavtale også med en israelsk by, i tillegg til Sarpsborgs vennskapsby Betlehem på palestinsk side, hvor jøder ikke er tillatt å bo.

Partiet De Kristne er også det eneste partiet som har et klart standpunkt for å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.