Lokal bilforhandler satser stort – legger 100 millioner i potten

Dahle Gruppen skal oppgradere Dahles Auto i Stabburveien og bygge eget senter for bruktbil i Smørbøttaveien. 100 millioner legges i potten. Skoda flytter fra Råbekken til Stabburveien.