Dette viser tellinger Statens vegvesen har gjort. Tellingene fra i høst er gjort før E6 ble utvidet til fire felt over Glomma. Alt tyder dermed på at en del bilister har gått over fra Sarpsbrua til E6 og Sandesundsbrua. Men det er foreløpig ikke gjort noen tellinger som dokumenterer det.

Kortere rushtid

Overingeniør Willy Josefsen i Statens vegvesen opplyser at fra mandag 12. januar til fredag 16. januar varierte trafikken på Sarpsbrua fra rundt 25.000 kjøretøy til i underkant av 25.300 kjøretøy i døgnet, begge retninger medregnet.

I oktober i fjor varierte trafikken på hverdager fra ned mot 26.000 kjøretøy i døgnet, til opp mot 28.000. Gjennomsnittet var på drøyt 27.000. Dermed ser trafikken ut til å ha gått ned med 2.000 kjøretøy, eller med drøyt 7 prosent.

Trafikken er omtrent like høy som tidligere mellom klokken 14.00 og 16.00, med over 2.000 kjøretøy i timen. Men mellom 13.00 og 14.00 samt mellom 16.00 og 17.00 er det ikke lenger så mange kjøretøy.

- Det kan virke som om rushtiden er blitt kortere, sier Josefsen.

Trenger fortsatt fire felt

Han understreker imidlertid sterkt at det er for tidlig å trekke konklusjoner om virkningene av fire felts E6 over Glomma.

- I Askim tok det omtrent et år fra E18 ble lagt utenom byen til trafikkmønsteret stabiliserte seg, poengterer Josefsen.

Sjefingeniør Egil Nordengen er helt på linje med sin vegvesen-kollega i at det er for tidlig å trekke konklusjoner. Samtidig mener han at selv om det går litt lettere å komme seg over Sarpsbrua nå enn tidligere, er det absolutt behov for en bypakke i Sarpsborg.

- Når trafikken overstiger 15.000 kjøretøy i døgnet, vil det normalt være behov for fire felt. Og her snakker vi altså fortsatt om rundt 25.000, påpeker Nordengen. Han tror at selv med en langvarig økonomisk nedtur, vil ikke trafikken gå så mye ned at dagens trafikksystem blir tilfredsstillende.

Han påpeker også det SA har omtalt tidligere, nemlig at økt trafikk på E6 ser ut til å skape trafikkproblemer mellom E6-avkjøringen på Årum og Hafslund.

- Fire felts E6 er ikke beregnet på å løse de lokale trafikkproblemene, understreker han.