Arbeidsledigheten holder seg lav i Østfold, kan Arbeids- og velferdsetaten (NAV) opplyse i en pressemelding. Ved utgangen av mars er nøyaktig 2 prosent av arbeidsstyrken ledige.

Antallet ledige er 2.617 - 410 færre enn i samme måned i fjor.

- Det er fremdeles høy aktivitet i fylket og mange arbeidsgivere er på banen for å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft, sier fylkesdirektør Sverre Jespersen i NAV Østfold.

Ledigheten går mest ned for kvinner, 22 prosent i forhold til samme måned i fjor. For menn gikk arbeidsledigheten ned med 6 prosent i samme periode.

Bakgrunnen for den kraftige nedgangen for kvinner er ifølge NAV den vedvarende sysselsettingsveksten i kvinnedominerte yrker som helse, pleie og omsorg, butikk og salgsarbeid.

I Sarpsborg er ledigheten for tiden på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er nest dårligst i Østfold, tangert av Halden og slått av Fredrikstad.

Ved utgangen av mars er det 1.153 ledige jobber i Østfold. Det er særlig helse-, pleie- og omsorgssektoren som mangler folk, i tillegg til bygg og anlegg, samt butikk og salg, opplyser NAV Østfold.