Dermed endte man opp med 30 syklister som skal rapportere ukentlig om framkommeligheten vinterstid på de viktigste sykkelveiene i distriktet. Målet med dette er å få flere til å innse at sykkelen er et helårs transportmiddel.

Da er det også viktig med raske tilbakemeldinger om hvordan vintervedlikeholdet fungerer i Sarpsborg og Fredrikstad.

Dekke de viktigste rutene

Sist onsdag var de 30 utvalgte syklistene samlet på Idrettens Hus i Østfoldhallen.

– Ved utvelgelsen var det viktig for oss i Sykkelbyen Nedre Glomma at vi fikk dekket inn flest mulig av rutene i sykkelhovedplanene både for Fredrikstad og Sarpsborg, sier Lars Husvik til ostfoldfk.no. Husvik er fylkeskommunens representant i sykkelbyprosjektet.

Han ser fram til å få gode innspill direkte fra syklistene og at dette vil gjøre at man blir bedre til å gjennomføre et godt vedlikehold.

Utstyr som takk

Det utvalgte vintersyklistene vil som takk for hjelpen få skikkelig utstyr, som vinterdekk med pigger, og en godt synlig og varm sykkelvinterjakke.

Sykkelbyen Nedre Glomma er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å doble antallet sykkelreiser i regionen ved å få nye sykkelveier, ta godt vare på de vi har og fremme sykkel som framkomstmiddel.