Anonyme Sarpsborg

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Folks bilde av Sarpsborg preges av en sammenligning med nabobyen Fredrikstad, som har et svært godt omdømme. Sarpsborg er mer anonym.

DEL

Dette står å lese i en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) om "byenes attraktivitet". Byene er i dette tilfellet de ti bykommunene i Østfold og Buskerud. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra de to fylkeskommunene, og tenkt brukt som grunnlag for profilering og markedsføring.

Tung jobb

Og skal vi tro rapporten, har de som skal markedsføre Sarpsborg en ganske tung jobb. Det gjelder særlig sammenlignet med den større og vel ansatte nabobyen i sør. Fredrikstad har 70.000 innbyggere, Sarpsborg 50.000.

- Sarpsborg er mer anonym enn sin nabo; utenforstående kjenner mye mindre til forholdene her og det er en utfordring å gjøre den mer kjent og øke tiltrekningskraften overfor potensielle innflyttere, inkludert næringslivsledere. Byen har vesentlige utfordringer ettersom dagens næringsmiljø generelt kan karakteriseres som dårligere enn mange andre steder, lyder den lite oppløftende dommen.

Rapporten refererer blant annet en spørreundersøkelse blant bosatte i Oslo og Akershus om de kan tenke seg å flytte til noen av byene i Østfold og Buskerud. 29 prosent kan tenke seg å flytte til Fredrikstad, bare 3 prosent til Sarpsborg. Det skal sies at Fredrikstad kommer suverent best ut, og at flere byer kommer dårligere ut en Sarpsborg.

Positiv utvikling

Helt svart er imidlertid ikke bildet for Sarpsborg. For ser man på utviklingen de siste fem årene, er næringsmiljøet i bedring. Bedrifter etablerer seg og flytter inn. Også innen imagenæringer som kunst, kultur og fritidsliv går det i riktig retning. Disse positive utviklingstrekkene bør ifølge rapporten framheves profileringen av byen.

Rapporten trekker også fram Sarpsfossen som an attraksjon som bør videreutvikles.

- Den store fossen med de gigantiske industrianleggene er et imponerende syn, men området er ikke særlig tilgjengelig for besøkende, heter det.

Rapporten framhever videre Hafslund hovedgård og de mange helleristningene som lite kjente attraksjoner i Sarpsborg. Videre har byen en lang og trivelig gågate, med et torg som bør utnyttes bedre. Samtidig er Sarpsborg en skjærgårdskommune med mange flotte rekreasjonsområder.

- Sarpsborg kunne profilert seg mer mot omverdenen; mot potensielle tilflyttere og bedriftsetablerere, konkluderer rapporten.

Artikkeltags