Gå til sidens hovedinnhold

AOF granskes

Artikkelen er over 13 år gammel

Massiv rapportering av teaterkurs for 2007 har fått AOF Norge til å starte tilsyn av AOF Sarpsborg.

AOF Norge har innledet et tilsyn overfor AOF i Sarpsborg. Hovedårsaken er omfattende rapportering av teaterkurs for tilskudd i 2007.

- Det kan virke som om det har foregått uregelmessigheter. Jeg er sjokkert over det, og lover at vi skal komme til bunns i det, sier Truls Skjønhaug til SA.

Les også: Påfallende rapportering

Han er styreleder for AOF i Sarpsborg, Halden og Indre Østfold, et verv han har hatt de siste åtte årene.

Styrelederen var til stede da AOF Norge hadde tilsynsbesøk hos AOF i Sarpsborg torsdag. Der kom det fram informasjon som kan indikere at ikke alt er som det skal.

- Jeg må innrømme at jeg ble helt satt ut. Vi har snakket mye om at vi skal være veldig nøye med ting som dette, og at det ikke skal forekomme noe galt hos oss, sier Skjønhaug.

Han ønsker foreløpig ikke å komme med ytterligere kommentarer i saken.

Omfattende tilsyn

Rådgiver Glenn Henriksen i AOF Norge og kollega Marit Nilsen tilbrakte torsdagen i Sarpsborg, som start på det som blir et omfattende tilsyn overfor den lokale AOF-avdelingen. De vil blant annet gjennomgå rapporteringen av kurs, for å undersøke at den er i tråd med regelverket.

- Vi har igangsatt tilsynet på bakgrunn av en henvendelse fra Voksenopplæringsforbundet . Det er særlig teaterkurs og Daghøyskolen vi vil ta for oss, men vi vil gå gjennom hele virksomheten, sier Henriksen til SA.

Les også: Verdt 360.000 kroner

Han understreker at det ikke er uvanlig at AOF Norge gjennomfører slike tilsyn overfor sine avdelinger, men meddeler samtidig at tilsynet i Sarpsborg nå har blitt en prioritert oppgave.

- Besøket vårt torsdag gir grunnlag for et omfattende tilsyn, og vi vil komme på et nytt besøk mandag, sier Henriksen.

Stort omfang

SA har overfor Kunnskapsdepartementet begjært og fått innsyn i det som er rapportert av AOF-kurs i Sarpsborg kommune i 2007, og analysert dette.

Les også: Ønsker ikke å kommentere

Kursene gir rett til tilskudd fra staten via AOF-systemet. Særlig innen emnet teater, revy og drama har kursvirksomheten et stort omfang. Det er meldt om 38 kurs, der de første begynner 1. januar og de siste slutter 30. juli.

De fleste kursene har også lang varighet. To av dem er ført opp med 500 kurstimer med lærer. En rekke kurs er ført opp med 300 kurstimer med lærer på kveldstid i løpet av tre og en halv måned.

Totalt er det ført opp 5.200 kurstimer med lærer, hvilket tilsvarer fem hele lærerstillinger i løpet av det drøye halvåret kursvirksomheten har pågått. Videre er det rapportert 2.904 kurstimer uten lærer, det man ofte kaller studiesirkler. Totalt blir dette 8.104 avholdte kurstimer.

Hele 35 av de 38 kursene har nøyaktig fem deltakere, noe som er minstekravet for å få tilskudd. To kurs har fire deltakere, men er likevel berettiget til tilskudd fordi deltakerne er funksjonshemmede. Det siste kurset har seks deltakere.

Alle kurs skal ha en godkjent studieplan. Dessuten skal de som har deltatt på kursene skrive under på at de har gjort det.

Les hva som tidligere har skjedd ved AOF-avdelinger andre steder i landet.