Onsdag kveld fikk både politi og Statens naturoppsyn inn melding om at en bjørnebinne med to unger var blitt observert på golfbanen på Hevingen.

Det var fire golfspillere som brukte onsdagskvelden til en golfrunde på Skjeberg Golfklubbs anlegg, og som på hull nummer 7 trodde de gjorde en observasjon ganske utenom det vanlige i vårt distrikt.

På jordet så de nemlig tre dyr som til forveksling lignet en bjørnebinne med to unger. Da de ble oppdaget, ble dyrene skremt, og de løp etter hvert vekk fra golfbanen og i retning Isesjø

- Antagelig sauer

Thor Pinaas, leder i viltnemnda i Sarpsborg, ble også varslet om iakttakelsen.

- Vi fikk inn melding på kvelden. Jeg kontaktet Jan Lie i Statens naturoppsyn, og sammen med de fire golfspillerne dro vi ut for å se. Golferne anviste stedet, altså hull 7, og deretter gikk vi ut for å finne spor. Vi fant også spor, men ikke bjørnespor. Sporene var etter sauer. Naboen til golfbanen, Halvor Fjeld, har nemlig svarte og rødbrune sauer, og det er trolig disse sauene de har sett og forvekslet dem med bjørn, forklarer Pinaas til sa.no.

- På litt avstand har de tydeligvis tenkt at det var bjørn de så, men det var altså sau. Samtidig er det uansett prisverdig at de melder fra om dette, så vi får sjekket det, fortsetter Thor Pinaas - og legger til at det tidligere er observert bjørn i Østfold.

- For en del år siden ble det observert bjørn i Halden, men meg bekjent er det ikke blitt sett bjørn i Sarpsborg i moderne tid, avslutter Thor Pinaas, leder i viltnamnda i Sarpsborg.