Sarpsborg kommune vant skattesaken i Sarpsborg tingrett for kort tid siden. Nasjonal interesse og trygghet for at saken er veldig viktig for hele Norge, skal være årsaken til at bryggeeierne nå har bestemt seg for å anke.

- Vi har nå hatt møte og bestemt oss for at saken skal ankes, sier talsmann og eier av Olseng Marina, Ottar Talberg til SA.

De fire andre marinaene er Walberg, Bryggen, Grimsøy og Grimsøen. Forrige uke fikk de drahjelp av stortingspolitiker Ingjerd Schou og dette har gitt ny næring og kampvilje til å prøve saken videre i en høyere rettsinstans.

Etter hva SA kjenner til skal også båtorganisasjoner i Norge hjelpe til med økonomisk bidrag. Det koster nemlig penger å forberede saken for lagmannsretten, med Oslo-advokater.

Ottar Talberg har tidligere antydet overfor SA at det gikk mot en anke, men nå er det altså enighet i gruppen om å ta neste skritt.