Defensiv helseplan

Artikkelen er over 16 år gammel

De fem fylkeskommunene i helseregion øst får det glatte lag av staten for sitt arbeid med den regionale helseplanen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

I en høringsuttalelse fra Sosial- og helsedepartementet kritiseres planen for å være lite konkret. Videre savnes en vurdering av hvilke konsekvenser tiltakene vil få for økonomi og rekruttering av personale.

Godt mottatt
Fredag møttes topp-politikere fra Østfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark i Sarpsborg for å drøfte utkastet til regional helseplan.
- De fleste høringsuttalelsene er positive, men mange peker på at dokumentet er lite konkret. Mange savner også strategier for hvordan vi skal greie å knytte til oss nok helsepersonell, sier Tore Robertsen i sekretariatet til Sarpsborg Arbeiderblad.
Fylkesleder Karen Brasetvik i sykepleierforbundet er én av disse.
- Helseplanen er altfor defensiv i anslaget over behovet for nye sykepleiere og nytt helsepersonell, sier hun.

Ikke fornøyd
I departementets høringsuttalelse skriver avdelingsdirektør Gerd Vandeskog at følgende er «utilstrekkelig beskrevet» i den regionale helseplanen:

* Organisering av ambulansetjenesten for Østfold og Oppland.

* Fylkenes bruk av regionale sykehustjenester.

* Prinsipper for samarbeid med primærhelsetjenesten.

* Oversikt over tiltak og endringer som er vedtatt før den regionale planen.

* Ventelister innenfor fagområdene kirurgi, indremedisin, gynekologi og psykiatri.

* Kjøp av tjenester fra private tjenesteytere og offentlige tjenesteytere utenfor egen region.
I tillegg peker avdelingsdirektøren på at psykiatridelen av helseplanen er «generelt sett lite konkret». Departementet savner også en prioritering av de to store byggeprosjektene i helseregionen, Follo- og Østfoldsykehuset.

Artikkeltags